Tất cả sản phẩm hộp giấy takeaway

SALE
hop-banh-hamburge-02

Hộp bánh Hamburge 02

1.600₫ 1.800₫
SALE
hop-banh-hamburge-01

Hộp bánh Hamburge 01

1.000₫ 1.200₫
SALE
hop-bau-duc-500ml-do-nuong

Hộp bầu dục 500ml đồ nướng

1.200₫ 1.600₫
SALE
hop-bau-duc-750ml-do-nuong

Hộp bầu dục 750ml đồ nướng

1.400₫ 1.700₫
SALE
hop-bau-duc-1000ml-do-nuong

Hộp bầu dục 1000ml đồ nướng

1.600₫ 2.000₫
SALE
hop-bau-duc-1200ml-do-nuong

Hộp bầu dục 1200ml đồ nướng

1.800₫ 2.200₫
SALE
hop-cua-so-1500ml

Hộp cửa sổ 1500ml

2.600₫ 2.800₫
SALE
hop-cua-so-1200ml

Hộp cửa sổ 1200ml

2.400₫ 2.700₫
SALE
hop-cua-so-1000ml

Hộp cửa sổ 1000ml

2.300₫ 2.600₫
SALE
hop-cua-so-750ml

Hộp cửa sổ 750ml

2.200₫ 2.500₫
SALE
hop-nap-vuong750ml

Hộp nắp vuông750ml

2.100₫ 2.500₫
SALE
hop-nap-vuong-1000ml

Hộp nắp vuông 1000ml

2.400₫ 2.700₫
SALE
hop-nap-vuong-1200ml

Hộp nắp vuông 1200ml

2.600₫ 2.800₫
SALE
hop-nap-vuong-1500ml

Hộp nắp vuông 1500ml

2.700₫ 2.900₫
SALE
hop-nap-nhua-750ml

Hộp nắp nhựa 750ml

2.200₫ 2.500₫
SALE
hop-nap-nhua-1200ml-2-ngan

Hộp nắp nhựa 1200ml 2 ngăn

2.600₫ 2.800₫
SALE
hop-nap-nhua-1000ml

Hộp nắp nhựa 1000ml

2.500₫ 2.700₫
SALE
hop-nap-nhua-1500ml

Hộp nắp nhựa 1500ml

2.700₫ 2.900₫
SALE
hop-nap-nhua-1500ml-2-ngan

Hộp nắp nhựa 1500ml 2 ngăn

2.700₫ 2.900₫
SALE
hop-nap-nhua-1200ml

Hộp nắp nhựa 1200ml

2.600₫ 2.800₫
SALE
hop-nap-nhua-1000ml-2-ngan

Hộp nắp nhựa 1000ml 2 ngăn

2.500₫ 2.700₫
SALE
hop-nap-nhua-750ml-2-ngan

Hộp nắp nhựa 750ml 2 ngăn

2.400₫ 2.600₫
SALE
hop-nap-cheo-1000ml-2-ngan

Hộp nắp chéo 1000ml 2 ngăn

2.400₫ 2.600₫
SALE
hop-nap-cheo-1200ml-2-ngan

Hộp nắp chéo 1200ml 2 ngăn

2.700₫ 2.900₫
SALE
hop-nap-cheo-1500ml-2-ngan

Hộp nắp chéo 1500ml 2 ngăn

2.600₫ 2.800₫
SALE
hop-nap-cheo-1500ml

Hộp nắp chéo 1500ml

2.600₫ 2.800₫
SALE
hop-nap-cheo-1200ml

Hộp nắp chéo 1200ml

2.400₫ 2.700₫
SALE
hop-nap-cheo-1000ml

Hộp nắp chéo 1000ml

2.200₫ 2.500₫
SALE
hop-nap-cheo-750ml

Hộp nắp chéo 750ml

2.000₫ 2.200₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo