Các loại đĩa giấy thực phẩm

SALE
dia-banh-sinh-nhat-d130

Đĩa bánh sinh nhật D130

SALE
dia-banh-sinh-nhat-d150

Đĩa bánh sinh nhật D150

SALE
dia-banh-sinh-nhat-d180

Đĩa bánh sinh nhật D180

SALE
dia-banh-sinh-nhat-d200

Đĩa bánh sinh nhật D200

SALE
dia-banh-mat-giay-bac-d150a
SALE
dia-banh-mat-giay-bac-d180a
SALE
dia-banh-mat-giay-bac-d200a
SALE
dia-giay-thuc-pham-d180

Đĩa giấy thực phẩm D180

SALE
dia-giay-thuc-pham-d200

Đĩa giấy thực phẩm D200

SALE
dia-giay-thuc-pham-d220

Đĩa giấy thực phẩm D220

SALE
dia-giay-thuc-pham-d250

Đĩa giấy thực phẩm D250

SALE
dia-giay-130x130mm

Đĩa giấy 130x130mm

SALE
dia-giay-160x120mm

Đĩa giấy 160x120mm

SALE
dia-giay-200x150mm

Đĩa giấy 200x150mm

SALE
dia-giay-220x180mm

Đĩa giấy 220x180mm

SALE
dia-giay-bac-130x130mm

Đĩa giấy bạc 130x130mm

SALE
dia-giay-bac-160x120mm

Đĩa giấy bạc 160x120mm

SALE
dia-giay-bac-200x150mm

Đĩa giấy bạc 200x150mm

SALE
dia-giay-bac-220x180mm

Đĩa giấy bạc 220x180mm

SALE
khay-sushi-160x120mm

Khay Sushi 160x120mm

SALE
khay-sushi-bac-180x130mm

Khay Sushi bạc 180x130mm

SALE
khay-sushi-bac-200x140mm

Khay Sushi bạc 200x140mm

SALE
khay-sushi-220x150mm

Khay Sushi 220x150mm

SALE
khay-sushi-bac-220x150mm

Khay Sushi bạc 220x150mm

820₫ 950₫
SALE
khay-sushi-180x130mm

Khay Sushi 180x130mm

650₫ 740₫
SALE
khay-sushi-bac-160x120mm

Khay Sushi bạc 160x120mm

600₫ 700₫
SALE
khay-sushi-200x140mm

Khay Sushi 200x140mm

700₫ 760₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo